Communicatie

scroll down

Goede communicatie is een succesvoorwaarde voor een goed (participatie-)proces. Wederzijds begrip ontstaat pas wanneer alle belanghebbenden de juiste informatie hebben.

Aan de basis van ieder proces ligt goede communicatie. Communicatie is een succesvoorwaarde voor een goed participatieproces. Of dit nu gaat over concrete ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving of het opstellen van beleid.

Onze aanpak

Awareness brengt eerst alle belanghebbenden in kaart. Daarna kijken we op welke manier iedere groep belanghebbenden het beste betrokken kan worden. Daarbij spelen de mogelijkheden binnen het project een rol, maar ook de behoefte van de belanghebbenden zelf. 

Voor iedereen te begrijpen

Afhankelijk van deze behoeften en mogelijkheden, richten wij de communicatiestrategie in. Hiermee zorgen we ervoor dat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. We fungeren als vertaler tussen overheid, techniek en inwoners. We vertellen wat er staat te gebeuren, waarom dat nodig is, en hoe dat in zijn werk gaat. En dat op zo’n manier dat iedereen het begrijpt.

Wil je met ons werken?