Procesbegeleiding

scroll down

Beleid is geen product, maar een proces. Zowel bij de ontwikkeling als de uitvoering van beleid zorgen wij dat alle relevante stakeholders op de juiste manier worden betrokken.

Zorgvuldige en effectieve communicatie

Awareness heeft veel ervaring bij het begeleiden van processen die draaien om het opstellen, bijwerken of uitvoeren van beleid. Wij zien beleid dan ook niet als een product, maar als een proces. Bij Awareness staat bij het begeleiden van zo’n proces de omgang van en met stakeholders centraal. We zoeken naar gedeelde belangen, mobiliseren de relevante spelers en brengen deze bij elkaar. Van essentieel belang hierbij is het inrichten van zorgvuldige en effectieve communicatie naar en tussen deze stakeholders.

Planvorming, beleidsontwikkeling én uitvoering

We vinden het voor de invloedruimte van stakeholders en voor de kwaliteit van de uitkomsten belangrijk dat we zo vroeg mogelijk in het proces worden betrokken. Dus niet alleen bij de uitvoering van het beleid, maar juist al bij de planvorming en beleidsontwikkeling. Het proces begint al bij de allereerste gedachte, en stopt pas wanneer het beleid is uitgevoerd. Tijdens elke stap van dit proces moet zorgvuldig gekeken worden naar welke belangen op ieder moment spelen en op welke manier deze een rol moeten of kunnen krijgen in het proces.

Strategisch advies

Awareness kan een rol spelen bij het opzetten van het proces, maar ook het uitvoeren hiervan. Onze strategisch adviseurs denken graag mee over de juiste momenten en manieren om belanghebbenden te betrekken, en onze ervaren gespreksleiders kunnen zorgen voor de juiste manier van informatieoverdracht en procesbegeleiding.

Wil je met ons werken?