Over ons

scroll down

Awareness werkt aan een duurzame wereld in de breedste zin van het woord: niet alleen werken we aan projecten op het gebied van energietransitie of klimaatadaptatie, water, mobiliteit en gebiedsontwikkeling, maar voor ons valt hier ook bestuurlijke en maatschappelijke duurzaamheid onder.

Plannen verwerven steun als betrokkenen de inhoud kunnen beïnvloeden (betere plannen), een rol kunnen hebben in het proces (meer onderling begrip) en zich echt gehoord weten (serieus genomen worden). Dat is hét uitgangspunt van Awareness.

Wij werken aan draagvlakontwikkeling bij oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven. Daarbij gaat het altijd om een combinatie van kennis van de inhoud en begrip voor hoe het mensen raakt. Door deze twee pijlers vanaf de start samen te ontwikkelen, groeit de acceptatie van de uitkomst.

Dat ‘samen’ ziet er niet voor iedere opgave hetzelfde uit. Bij Awareness geloven we in gelaagde participatie, die er rekening mee houdt dat niet iedereen even intensief betrokken kan, wil of moet zijn. De basis ligt voor ons bij goed onderzoek, zowel naar de inhoud als naar welke stakeholders je aan tafel moet hebben om tot een goede afweging te komen. Met die inzichten begeleiden we het participatieproces met kennis van zaken, goede communicatie en passende werkvormen.

Wie zijn wij

Awareness en Schuttelaar & Partners

Sinds 2021 is Awareness onderdeel van Schuttelaar & Partners. Schuttelaar & Partners helpt sinds haar oprichting in 1995 bedrijven, overheden, kennisinstellingen en ngo’s om adequaat in te spelen op grote maatschappelijke vraagstukken om zo tot een gezondere en duurzamere samenleving te komen.

Het bureau is expert op het gebied van het analyseren en duiden van noodzakelijke veranderingen op de werkgebieden landbouw, voedsel, klimaat en gezondheid. Hiernaast organiseert Schuttelaar & Partners draagvlak voor deze veranderingen en helpt vervolgens om deze te implementeren.

Inhoudelijk vullen Awareness en Schuttelaar & Partners elkaar goed aan op actuele thema’s zoals energietransitie, klimaatadaptatie, gezonde voeding, duurzame mobiliteit en gebiedsontwikkeling. Door het samengaan ontstaan veel mogelijkheden om de duurzame toekomst te versnellen. Door de krachtenbundeling kunnen we relevante partijen nog beter betrekken en laten samenwerken aan de actuele uitdagingen waar we voor staan. Samen bouwen we aan projecten met impact.

Schuttelaar & Partners

Wil je met ons werken?