Participatie Energieagenda Zuid-Holland

scroll down

Zuid-Holland wilde haar energie-ambities vastleggen in een provinciale energieagenda. Voor de inhoud zocht de provincie onderbouwde inzichten vanuit de markt en de samenleving. Awareness organiseerde hiervoor een participatief proces.

Klant
Provincie Zuid-Holland
Looptijd
2016

Meer informatie

Eric Vink

De vraag

De economie van de provincie Zuid-Holland is in transitie. De provincie startte daarom begin 2016 een participatietraject om hun ideeën over een provinciale Energieagenda aan te scherpen. De inzet was om samen met maatschappelijke partners en professionals realistische en te gelijker tijd ambitieuze doelen te stellen voor een schone, betaalbare en toekomstbestendige energievoorziening.

Awareness organiseerde daarvoor een gezamenlijke inspiratiedag als kick-off en een reeks  bijeenkomsten met elk een eigen thema en doelgroep. Partijen inspireerden elkaar in wat er mogelijk was en konden onderling kennis uitwisselen. De provincie luisterde mee om op te halen wat zij met opname in de provinciale energieagenda een steuntje in de rug konden geven. Awareness verzorgde de gehele organisatie en communicatie zodat de provincie zich volledig op de inhoud en op haar netwerk kon richten.

Onze aanpak

Awareness leverde een gedegen voorbereiding en invulling van de verschillende themabijeenkomsten. Dat varieerde – afhankelijke van het onderwerp – in diepgravende expert reviews tot creatieve workshops en brain-dump-sessies. Ook leverde Awareness de tekstschrijver voor de publieksnotitie ‘Watt anders’, waarin de provinciale energieagenda herder is verwoord.

Het resultaat

Het participatietraject droeg bij aan nieuwe inzichten en kennisdeling en resulteerde daarmee in een waardevolle inbreng voor het aanscherpen van de provinciale energieagenda. Daarnaast heeft de provincie het energienetwerk van Zuid-Holland weten te verstevigen. Het uiteindelijke resultaat bestond uit een ambitieuze energieagenda en een publieksvriendelijke samenvatting.

Wil je op de hoogte blijven?