Gebiedsontwikkeling Schiedam in Beweging

scroll down

Awareness ondersteunt de gemeente Schiedam sinds de start van de onderhandelingen met het Rijk in 2010 bij de participatie en het procesmanagement van deze gebiedsontwikkeling.

Klant
Schiedam
Looptijd
2010 - 2017

Meer informatie

Roeland Schmidt

De vraag

Schiedam in beweging (SIB) is een grootschalige gebiedsontwikkeling op meerdere locaties in Schiedam, die is ontstaan in reactie op de komst van de A4 Delft-Schiedam. Na decennia van lokaal en regionaal verzet tegen deze weg, werd in 2010 onder de druk van de Crisis- en Herstelwet een pakket van inpassingsmaatregelen voor deze weg overeengekomen tussen het Rijk en Schiedam. De belangrijkste maatregelen uit dit pakket zijn:

  • Het dubbelgebruik van het dak van de 2 km lange landtunnel waarin de A4 tussen Schiedam en Vlaardingen ligt;
  • Aanleg van extra hoge geluidsschermen rondom het sportpark Harga in de oksel van het Kethelplein, waardoor dit gebied ontwikkelbaar wordt met andere functies.

Schiedam gebruikt een deel van het tunneldak voor de aanleg van een sportpark. Vanuit diverse locaties in de stad worden sportverenigingen hiernaartoe verplaatst. De aldus vrijvallende locaties (vier stuks, in totaal 35 hectare) worden herontwikkeld met woningbouw en commercieel programma. SIB draagt zo bij aan de kerndoelen van de gemeentelijke Stads- en Woonvisie: vitale sportvoorzieningen en -verenigingen, robuuste groenstructuren in de stad en differentiatie in duurzame woonmilieus ten behoeve van een wooncarrière in de stad.

Onze aanpak

Awareness ondersteunt de gemeente Schiedam sinds de start van de onderhandelingen met het Rijk in 2010 bij de participatie en het procesmanagement van deze gebiedsontwikkeling. De participatie betreft met name omwonenden van ontwikkellocaties en het sportpark op het tunneldak, de te verplaatsen sportverenigingen, en externe experts. Schakelend tussen informeren, consulteren en coproduceren, hebben diverse klankbordgroepen van deze stakeholders onder begeleiding van Awareness in de afgelopen jaren adviezen aan gemeenteraad en college uitgebracht bij belangrijke voortgangsbesluiten, zoals de Ontwikkelvisie Schiedam in Beweging (2012) en het Uitvoeringsprogramma Schiedam in Beweging fase 1 (2015). 

In het procesmanagement van de planvorming met maatschappelijke stakeholders en marktpartijen treedt Awareness op als strategisch adviseur van het gemeentebestuur, (plaatsvervanger van) de projectdirecteur en als deelprojectleider. Verder verzorgt Awareness het opstellen van alle plan- en beslisdocumenten van college en raad en de afstemming binnen de gemeente (beleid, juridisch, financiën) die daarvoor nodig is.

Omdat invulling van de vrijvallende ontwikkellocaties ook regelmatig intensieve afstemming vraagt met andere overheden, verzorgt Awareness sinds 2012 het ontwerp en de uitvoering van een bestuurlijke lobbystrategie op regionaal en provinciaal niveau.

 

Het resultaat

  • Na het positieve raadsbesluit over fase 1 in 2015 is in oktober 2016 het sportpark Willem Alexander op het tunneldak van de A4 geopend en zijn de eerste twee ontwikkellocaties gestart.
  • Op 4 juli 2017 gaf de raad het groene licht voor fase 2.
  • Op 3 oktober 2017 ontvangt Schiedam in Tallinn (Estland) voor deze gebiedsontwikkeling het Europese 'Good Practice City'-label van Urbact.

Wil je op de hoogte blijven?