Participatie Getijdencentrale Brouwersdam

scroll down

Een getijdencentrale in de Brouwersdam verbetert de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer en wekt duurzame energie op voor de omgeving. Awareness ondersteunde de provincie Zuid-Holland , met strategisch advies en uitvoerende communicatie, bij de participatieve haalbaarheidsstudie naar dit idee.

Klant
Provincie Zuid-Holland
Expertise
Thema's
Looptijd
2014 - 2015

Meer informatie

Eric Vink

De vraag

Het opnieuw toelaten van eb en vloed in het Grevelingenmeer heeft vele voordelen. De terugkeer van getij is cruciaal voor het noodzakelijke herstel van de waterkwaliteit en vormt een impuls voor regionale economische kansen, bijvoorbeeld in de schelpdiervisserij en de toeristisch-recreatieve branche. 

Een getijdencentrale in de Brouwersdam voegt daar een dimensie aan toe: de opwekking van duurzame energie. De ontwikkeling van de getijdencentrale in de Brouwersdam is een uniek en meervoudig innovatief idee, dat symbool staat voor een nieuwe dynamiek rond het Grevelingenmeer en ver daarbuiten.

De vijf betrokken overheden uit het gebied werkten in het Projectbureau Getijdencentrale Brouwersdam samen om de plannen concreet te maken. De provincie Zuid-Holland gaf, mede namens de andere overheden, Awareness opdracht de projectorganisatie in de participatie te ondersteunen met strategisch advies en uitvoerende communicatie. Daarbij was het een voordeel dat het project een relatie heeft met het Programma Zuidwestelijke Delta, waar Awareness ook betrokken was bij de projectcommunicatie.

Onze aanpak

Awareness ondersteunde de algemene communicatie van het project Getijdencentrale Brouwersdam en had een speciale rol in de begeleiding van de maatschappelijke verankering. Daarvoor organiseerden we diverse bijeenkomsten in het gebied zelf, adviseren we over strategische communicatieaspecten, redigeerden we de rapportage van (deel)resultaten en verzorgden we een conferentie over de uitkomsten van de verkenningsfase.

Het resultaat

  • De kansen van dit project zijn goed ingebed in de bestuurlijke beslissingen die eind 2015 in Deltaverband zijn genomen, als ook in de officiĆ«le aanbesteding die daarop volgde.

Wil je op de hoogte blijven?