Herinrichting Zoutmanstraat

scroll down

Voor verbetering van het openbaar vervoer in Den Haag moet de Zoutmanstraat worden heringericht. Gemeente Den Haag heeft Awareness gevraagd om een Denktank-proces te begeleiden waarbij alle belangenvertegenwoordigers samen een advies uitbrengen over de noodzakelijke aanpassingen in de Zoutmanstraat.

Klant
Gemeente Den Haag
Expertise
Looptijd
2019

Meer informatie

Paul Weststrate

De vraag

Gemeente Den Haag werkt voortdurend aan verbetering van het openbaar vervoer. Daarbij hoort een investering in lagevloertrams en het (wettelijk verplicht) inrichten van rolstoeltoegankelijke haltes. Enkele erg smalle straten in de stad moeten hiervoor op de schop. Een van die straten is de Zoutmanstraat. Dit biedt de gelegenheid om de straat meteen ook veiliger te maken voor fietsers.

Onze aanpak

Awareness heeft een Denktank begeleid met vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, openbaarvervoerreizigers (ROVER en Platform OVHA), mensen met een fysieke beperking (VOORALL) en de fietsersbond. Na een grondige studie naar de huidige situatie, ontwikkelde en verkende de groep 21 varianten. Die zijn getoetst aan kwaliteitscriteria zoals OV-kwaliteit, fietsveiligheid, stedenbouwkundige kwaliteit, verkeerscirculatie en de aantrekkelijkheid van de winkelstraat. De gemeente ondersteunde de Denktank met technische toelichtingen en onderzoek, in het bijzonder op het gebied van verkeerscirculatie. Na vijf sessies waarin alle voors en tegens afgewogen werden, kwam de denktank tot een meerderheid voor één van de ontwerpen.

Het resultaat

  • Het Denktankproces heeft in een half jaar geleid tot een voorkeur (meerderheid van de Denktank) voor een variant met:
    • Verplaatsing van de halte Van Speykstraat uit de Zoutmanstraat over een afstand van circa 140 meter, naar de Laan van Meerdervoort
    • Het opheffen van de autoparkeerplaatsen in de Zoutmanstraat. Om dit verlies van circa 60 plaatsen te compenseren heeft de gemeente parkeergarage De Zeeheld aangekocht met 135 parkeerplaatsen (in de Prins Hendrikstraat, nog geen 100 meter vanaf het Prins Hendrikplein).
    • Het inrichten van een voetgangersgebied in de Zoutmanstraat (tussen de Witte de Withstraat/ Piet Heinstraat en de Elandstraat).
  • Dit advies is begin april 2020 overgenomen door het college van burgemeester en wethouders.
  • In verband met bezwaren van bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier De Groene Eland tegen het voetgangersgebied wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de verkeerseffecten voor de wijk.

Wil je op de hoogte blijven?