Herontwikkeling Buitenplaats Doornburgh

scroll down

Buitenplaats Doornburgh zou door MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) ontwikkeld worden tot een vernieuwd instituut en podium met diverse functies en mogelijkheden. Dit leverde zowel zorgen als wensen bij plaatselijke bewoners op, die niet direct pasten in de plannen. Awareness speelde een centrale rol in het omgevingsmanagement.

Klant
Meyer Bergman Erfgoed Groep
Expertise
Looptijd
2018

Meer informatie

Paul Weststrate

De vraag

MBEG wilde Buitenplaats Doornburgh transformeren tot een instituut en podium met verschillende mogelijkheden voor maatschappelijke verdieping en exposities. Daarbij waren ook plannen voor een restaurant, hotel en woningbouw. De gemeenschap van Maarssen had echter zorgen en wensen die niet direct in de plannen pasten. MBEG vroeg Awareness ondersteuning te bieden op het gebied van omgevingsmanagement om daarmee tot een gedragen herontwikkeling te komen.

Onze aanpak

Awareness stelde een stappenplan voor dit project op, bestaande uit onder anderen de ontwikkeling van een transformatieplan, de uitvoering van een stakeholdersanalyse en de procesbegeleiding van de interactierondes tussen de diverse partijen. De wijde omgeving van Buitenplaats Doornburgh werd geïnformeerd via een informatieavond en het projectteam richtte een klankbordgroep op. Hierin namen bewoners en andere belanghebbenden zitting. Awareness werkte ook mee aan een Q&A en andere digitale informatieverstrekking. Awareness organiseerde uiteindelijk vijf sessies met betrokken overheden en erfgoedspecialisten en één met de klankbordgroep.

Het resultaat

  • Meerdere opties voor de herontwikkeling van Buitenplaats Doornburgh zijn verkend met de projectontwikkelaar en gemeente. 
  • Het pand is geopend en bevat momenteel onder meer een restaurant en ruimtes voor exposities. Ook het omliggende bos is opgeknapt. Al met al is Buitenplaats Doornburgh nu een positief en gewaardeerd onderdeel van de gemeenschap Maarssen.

Wil je op de hoogte blijven?