Herontwikkeling Pier Scheveningen

scroll down

Kondor Wessels Vastgoed en Danzep stonden voor een grote opgave: de herontwikkeling van de Scheveningse Pier. Voor ‘the next Pier’ waren theoretisch drie locaties in beeld: de huidige plek, een alternatieve plek bij het Carlton Beach Hotel op de Noordboulevard en een locatie ten noorden van het Noorder Havenhoofd. Awareness werd gevraagd om een participatie- en communicatieproces te ontwikkelen.

Klant
Kondor Wessels Vastgoed
Looptijd
2018

Meer informatie

Paul Weststrate

De vraag

De opdrachtgever wilde de Pier toekomstbestendig maken, zowel wat betreft de exploitatie als de bouwkundige staat. Alleen dan kan de Pier als icoon aan de Scheveningse kust zijn toegevoegde waarde houden voor de gemeente en haar inwoners. Kondor Wessels Vastgoed wilde de omgeving bij de herontwikkeling betrekken. Awareness werd gevraagd om een gepast en effectief participatieproces op te zetten, die het plan zou verrijken en bij zou dragen aan het draagvlak in de omgeving. Daarnaast was een communicatieproces nodig, die de Haagse gemeenschap informeerde over de planontwikkeling en het participatieproces.

Onze aanpak

Awareness ontwikkelde voor de participatie en communicatie twee verschillende plannen van aanpak. Voor de participatie ontwikkelden we eerst plankaders, in samenwerking met het projectteam van de gemeente en de ontwikkelaar. We voerden een stakeholdersanalyse uit en brachten hiermee de omgeving in kaart, onder meer door middel van mediamonitoring en het analyseren van de verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen. De TU Delft werkte met Awareness samen aan het onderzoeken en ontwikkelen van participatie bij stedelijke gebiedstransformatie.

Het plan van aanpak voor het communicatieproces kwam tot stand door eerst uitvoerig deskresearch uit te voeren.  Vervolgens is een aantal sleutelfiguren uit Haagse en Scheveningse belangengroepen geïnterviewd om hun wensen en ideeën over de Pier te inventariseren. Daarnaast nam Awareness deel aan een groot aantal workshops over mogelijke toekomstscenario's voor de Pier.

Het resultaat

  • Een goed onderbouwde visie voor de toekomstige Pier is, met inbreng van belanghebbenden en experts, bij de gemeente ingeleverd.

Wil je op de hoogte blijven?