Participatie en omgevingscommunicatie bij woningbouw Alexanderpark Rotterdam

scroll down

De komende jaren staat de gemeente Rotterdam voor een flinke uitdaging: de stad aangenaam en leefbaar houden voor toekomstige generaties en tegelijkertijd zorgen voor meer woningen. Om die reden worden in Rotterdam Alexander meerdere plannen voor woongebouwen ontwikkeld. Awareness was voor twee ontwikkelaars verantwoordelijk voor voor de bewonerscommunicatie en de participatie.

Klant
TripleLivingBE; Dura Vermeer Bouw Zuid-West
Looptijd
2020-2021

Meer informatie

Hannet Johannes

De vraag

In de Rotterdamse Alexanderknoop wordt de komende jaren veel gebouwd. TripleLivingBE, ontwikkelaar van het toekomstige Alexanderpark, en Dura Vermeer Bouw Zuid-West, ontwikkelaar van woongebouw Grote Beer, willen beiden een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de buurt. Beiden vonden het daarom belangrijk om de huidige bewoners te informeren en bij de plannen te betrekken en om alle belanghebbenden op de hoogte te houden van het verloop.

Onze aanpak

Om goed zicht te krijgen op de plannen van de opdrachtgever, de wensen met betrekking tot de participatie van de gemeente en de omgeving, startten we bij beide projecten met een omgevingsanalyse en een stakeholderanalyse. We bepaalden in deze fase ook welke ruimte er was voor omwonenden om mee te praten. De analyses vormden zo de basis voor onze aanpak.

We kozen uiteindelijk voor een combinatie van goede communicatie en een aantal informatieavonden, afhankelijk van de informatiebehoefte van de omgeving. Voor beide projecten werd een projectwebsite ingericht, met informatie over de plannen en een overzicht van de FAQ. Dit overzicht werd na iedere informatieavond geüpdatet. Naar geïnteresseerden werd een nieuwsbrief verstuurd en samen met de gemeente verzonden we huis-aan-huis uitnodigingen voor de informatieavonden.

Voor woongebouw Alexanderpark van TripleLivingBE organiseerden we uiteindelijk drie digitale bijeenkomsten, waarbij het altijd ging om een goede balans tussen informeren en het goede gesprek:

  • Een eerste informatieavond, om omwonenden kennis te laten maken met de ontwikkelaar, de gemeente en de architect. Tijdens deze bijeenkomst informeerden we omwonenden over de plannen;
  • Een tweede bijeenkomst, waarin we dieper ingingen op de invloed van Woongebouw Alexanderpark op de omgeving met betrekking tot verkeer, parkeren en bezonning; en
  • Een derde bijeenkomst waarin geïnteresseerden mee konden praten over hun wensen voor de inrichting van de begane grond van het gebouw, de buitenruimte en de indeling van de woningen.

Voor het woongebouw Grote Beer (Dura Vermeer) organiseerden we twee bijeenkomsten, waar we bovenstaande onderwerpen ook behandelden. Tijdens iedere bijeenkomst werd er veel tijd gereserveerd voor het gesprek met de aanwezigen.

In verband met de geldende coronamaatregelen vonden al deze bijeenkomsten digitaal plaats.

Het resultaat

  • Projectwebsite voor beide projecten
  • Digitale nieuwsbrieven en bewonersbrieven
  • Verschillende digitale informatieavonden met ruimte voor interactie en grote belangstelling vanuit de omwonenden (zo'n vijftig 'bezoekers' per bijeenkomst)

Wil je op de hoogte blijven?