Netwerkaanpak Klimaatcampagne Iedereen doet WAT

scroll down

Iedereen is vóór het klimaat, maar hoe maak je als consument klimaatbewuste keuzes? In een netwerkaanpak ontwikkelen we met marktpartijen acties rond klimaatvriendelijke producten en diensten. Het ministerie van EZK ondersteunt met een overkoepelende klimaatcampagne: Iedereen doet WAT.

Klant
Ministerie van Economische Zaken
Looptijd
2020 - heden

Meer informatie

Eric Vink
Lotte Tange

De vraag

Op 28 juni 2019 presenteerde het kabinet het Nationaal Klimaatakkoord. Daarin staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Vervolgens is dat Nationaal Klimaatakkoord geformaliseerd in een Klimaatplan, waarin de beleidslijnen voor de komende tien jaar staan. Daarin is als ondersteunend instrument een brede publieksaanpak opgenomen. Na de presentatie van het Klimaatakkoord is begonnen met de inrichting van een publiek-private samenwerking. Die heeft in september 2019 met Iedereen doet WAT een vliegende start gekregen met bijna veertig Klimaatpartners die aanhaakten. Onder het motto ‘Iedereen doet WAT’ ging de publiekscampagne van start. Uit deze meerjarige klimaatcampagne blijkt dat iedereen wel op een of andere manier kan bijdragen aan een beter klimaat. Hiervoor brengen themacampagnes ieder kwartaal specifieke onderwerpen onder de aandacht, zoals woningisolatie, duurzame mobiliteit, hergebruik van materialen en vermindering van voedselverspilling. Vanuit het ministerie van EZK is Awareness gevraagd om mee te werken aan de opzet en uitbouw van de publiek-private samenwerking met marktpartijen. Met deze netwerkaanpak wil het ministerie klimaatpartners stimuleren om de campagnethema’s te versterken met consumentgerichte acties rond klimaatvriendelijke producten en diensten.

Onze aanpak

De diversiteit aan klimaatpartners in het netwerk een kans, omdat de gezamenlijke optelsom meer is dan wat elke partner afzonderlijk kan bereiken. Tegelijk lopen de belangen en behoeften niet altijd samen, wat voor een uitdaging zorgt. Want goed begrip van wat de ander beweegt is essentieel. Dat begrip ontstaat alleen als iedereen ook echt het achterste van de tong laat zien en daar is vertrouwen voor nodig. Een netwerkaanpak van markt en overheid is altijd spannend. Publieke en private belangen mogen niet door elkaar gaan lopen, maar voor samenwerking heb je elkaar wel nodig. Daaraan werkt Awareness door het accent te leggen op hoe je elkaar kunt aanvullen met begrip voor ieders eigen verantwoordelijkheid. In het elkaar verstaan op de inhoud en wat daar voor een ieder in zit, groeit vertrouwen, inspiratie en het elkaar respecteren. Dit bereiken we door in te zetten op brede samenwerkingsgroepen per thema. Daarom bespreken we samen met elkaar wat wel werkt en wat niet. Ook kijken we waar partners kansen zien en waar we juist van moeten afblijven.

Het resultaat

  • Verschillende themawerkgroepen zijn actief met elkaar in gesprek, bijvoorbeeld op het thema 'Isoleren' en 'VVE's'
  • Het ministerie bekijkt op dit moment hoe Iedereen doet WAT verder wordt uitgezet

Wil je op de hoogte blijven?