Herinrichting Nieuwe Driemanspolder

scroll down

Het Hoogheemraadschap Rijnland werkt aan de herinrichting van dit voormalig agrarisch gebied waar nu een natuur- en recreatiegebied met piekbergingsfunctie van gemaakt wordt. Aan ons de taak om de omgeving te betrekken bij de inrichting van het gebied en te communiceren over de ontwikkelingen in en rond de Nieuwe Driemanspolder.

Klant
Hoogheemraadschap Rijnland
Expertise
Looptijd
2013-2022

Meer informatie

Hannet Johannes

De vraag

De Nieuwe Driemanspolder is een gebied tussen Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Het had voornamelijk een agrarische functie. Nu ontwikkelt het Hoogheemraadschap Rijnland er een natuur- en recreatiegebied, met piekbergingsfunctie. Aan dit project werken meerdere overheden (gemeenten, provincie en waterschap) samen. Door klimaatverandering valt regen namelijk in steeds kortere, hevigere buien, wat wateroverlast kan veroorzaken. In de Nieuwe Driemanspolder kan het waterschap overtollig water tijdelijk opvangen. In het kader van multifunctioneel ruimtegebruik en behoefte aan meer groenvoorziening, is besloten er ook een natuur- en recreatiegebied van te maken. Omdat het gebied na recreatie gebruikt gaat worden door omwonenden, wilde Rijnland de omwonenden zoveel mogelijk betrekken bij en informeren over het project.

Onze aanpak

In 2013 startten we met het betrekken van de omgeving. Omwonenden en belangenorganisaties dachten mee over de inrichting van het gebied. Zo konden ze bijvoorbeeld aangeven welk meubilair ze terug wilden zien in de polder en hoe de padenstructuur eruit moest komen te zien. In 2017 is gestart met de werkzaamheden in de polder. Awareness houdt zich vanaf dat moment vooral bezig met het betrekken en informeren van belangstellenden en belanghebbenden, onder andere door het verzorgen van de communicatie. Zo houden we de omgeving op verschillende manieren op de hoogte van de vooruitgang, bijvoorbeeld via rondleidingen, een nieuwsbrief, en sociale media.

Resultaat

  • Een herkenbare huisstijl voor alle communicatie met de omgeving
  • Omwonenden en belangenorganisaties duidelijk betrokken bij de planontwikkeling
  • Inrichting Nieuwe Driemanspolder door participatie met de omgeving afgestemd
  • Zo'n 600 volgers op sociale media (Facebook en Twitter)
  • Meer dan 30 rondleidingen met in totaal 1.400 deelnemers
  • Een maandelijkse nieuwsbrief met meer dan 700 abonnees, die gemiddeld door 70% wordt gelezen

Wil je op de hoogte blijven?