Communicatie oeverconstructies Gouwe T9 West

scroll down

Van 2017 tot 2019 verving de provincie Zuid-Holland de oevers aan de Gouwe West. Hier was medewerking van de aanwonende inwoners voor nodig. Awareness verzorgde de communicatie binnen dit project over een periode van twee jaar. 

Klant
Provincie Zuid-Holland
Expertise
Thema's
Looptijd
2017 - 2019

Meer informatie

Paul Weststrate
Hannet Johannes

De vraag

Vanwege onderhoudsredenen moest de provincie Zuid-Holland tussen 2017 en 2019 de oevers aan de Gouwe West vervangen. Hier was bij voorkeur vrijwillige medewerking van de aanwonende inwoners voor nodig. Voor het onderhoud waren tijdelijke ontgravingen noodzakelijk en was een extra moeilijkheid dat sommige huizen direct aan de oevers staan. 

Onze aanpak

Het doel van Awareness was om de bewoners zorgvuldig en effectief te informeren over de onderhoudswerkzaamheden en een goede relatie tussen hen en de provincie in stand te houden/te bewerkstelligen. Hiervoor verdiepte Awareness zich eerst in het project: o.a. de locatie werd bezocht en de stakeholderomgeving bestudeerd. Hierna vond een stakeholderanalyse plaats: het project was in meerdere percelen verdeeld en de opdrachtgever had de voorkeur voor vrijwillige medewerking vanuit de stakeholders. Deze combinatie vroeg om een nauwkeurige identificatie van de diverse partijen, om deze vervolgens allen effectief te kunnen informeren over de werkzaamheden. Awareness gebruikte hiervoor haar eigen methode van stakeholderanalyse waarmee de projectomgeving in kaart werd gebracht en indien nodig geactualiseerd kon worden. Tenslotte werden diverse communicatiemiddelen ingezet: onder meer projectbrieven, een nieuwsbrief, websiteteksten, persberichten, factsheets, Q&A’s en informatiebijeenkomsten. Hierbij vond continu afstemming plaats met de opdrachtgever en werd rekening gehouden met de richtlijnen voor web redactie van de provincie. Op deze manier kon steeds bijtijds op nieuwe ontwikkelingen worden ingesprongen. 

Het resultaat

  • Goed geïnformeerde bewoners aan de oevers van de Gouwe West;
  • Een effectieve uitvoering van de oeververvanging door de provincie.

Wil je op de hoogte blijven?