Oevervangingen Merwedekanaal

scroll down

Provincie Zuid-Holland verving in 2017 een deel van de oeverconstructies van het Merwedekanaal. Omwonenden moesten hierover informatie krijgen; Awareness stelde een communicatieplan op en verzorgde de daadwerkelijke communicatie.

Klant
Provincie Zuid-Holland
Expertise
Thema's
Looptijd
2017-2019

Meer informatie

Paul Weststrate

De vraag

De provincie Zuid-Holland werkte aan oeververvangingen van het Merwedekanaal in de gemeenten Giessenlanden en Zederik. De werkzaamheden werden uitgevoerd door ingenieursbureau Arcadis. Bewoners waren in eerste instantie nog nauwelijks geïnformeerd over de werkzaamheden, die deels in de bebouwde kom zouden plaatsvinden. Awareness werd gevraagd om de communicatie te verzorgen.

Onze aanpak

Omdat bewoners nog nauwelijks op de hoogte waren van de oeververvanging die plaats zouden vinden, werd Awareness gevraagd om daar verandering in te brengen. We richtten ons er allereerst op direct omwonenden om duidelijk te communiceren wat er zou gaan gebeuren. In diezelfde communicatie maakten we helder waarom dat nodig was en waar de werkzaamheden op welke manier plaats zouden vinden. Om voor zoveel mogelijk draagvlak te zorgen, kozen we voor een praktische ‘zo-werkt-het’-invalshoek. Verder richtten we ons op twee specifieke doelgroepen:

  • Direct omwonenden: Zij konden bij de oeververvanging daadwerkelijk overlast ervaren door de werkzaamheden, bijvoorbeeld door trillingen en lawaai.
  • Overige omwonenden: Zij zouden waarschijnlijk geen directe overlast ervaren, maar moesten wel op de hoogte zijn van de werkzaamheden.

Verder gebruikten we een diverse middelenmix, die onder meer bestond uit de volgende zaken:

  • bewonersavonden;
  • bewonersbrieven;
  • persberichten;
  • sociale media;
  • projectpagina op de website van de provincie Zuid-Holland.

Het resultaat

  • Betrokkenen zijn goed en tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden

Wil je op de hoogte blijven?