Aanleg Rotterdamsebaan met betrokken omgeving

scroll down

Gemeente Den Haag werkt sinds 2001 aan het project 'Rotterdamsebaan'. Deze tunnel verbindt de A4/A13 en het centrum van Den Haag en ontlast daarmee de Utrechtsebaan. Awareness is voorzitter van de externe begeleidingscommissie.

Klant
Gemeente Den Haag
Looptijd
2013 - heden

Meer informatie

Paul Weststrate

De vraag

Gemeente Den Haag werkt sinds 2001 aan het project Rotterdamsebaan: een geboorde tunnel die de A4/A13 (Knooppunt Ypenburg) en het centrum van Den Haag verbindt. Daarmee wordt de Utrechtsebaan ontlast. De Rotterdamsebaan heeft een lengte van circa 4 kilometer, waarvan een belangrijk deel wordt gevormd door de Victory Boogie Woogietunnel. Deze boortunnel is 1.860 meter lang. De nieuwe verbinding - kosten: circa 595 miljoen euro - is van groot economisch belang voor Den Haag en de regio. In dit project heeft met name de aansluiting van A4/A13 (Knooppunt Ypenburg) met de zuidelijke tunnelmond grote gevolgen voor de inrichting van de Vlietzone (het gebied tussen de Vliet en de A4 tussen de verkeersknooppunten Ypenburg en Prins Clausplein). Awareness levert sinds 2013 de voorzitter van de externe begeleidingsgroep van verschillende belanghebbenden.

Onze aanpak

De begeleidingscommissie Rotterdamsebaan die Awareness voorzit, heeft 29 leden en wordt ondersteund door deskundigen van de aannemerscombinatie Rotterdamsebaan en van de gemeenten Den Haag, Rijswijk, en Leidschendam-Voorburg. Deelnemers worden periodiek geïnformeerd over de voortgang, toekomstige werkzaamheden en relevante onderzoeken (zoals de jaarlijkse monitoring van de milieueffectrapportage). Door de omgeving tijdig te betrekken en de belangenbehartigers - binnen de plankaders - waar mogelijk invloed te geven, is vooral in de Vlietzone belangrijke winst geboekt in de landschappelijke vormgeving van dit trajectdeel. Zo zijn ideeën van de Stichting Meyvliet verwerkt in het ontwerp van de landschappelijke inpassing van de Rotterdamsebaan in de Vlietzone. Bovendien is een aangrenzend gebied toegevoegd aan de scope van de begeleidingscommissie: het Molenvlietpark.

Het resultaat

  • Deelnemers hebben als belangenbehartigers ruimte gekregen om - parallel aan de planfases - hun inbreng te leveren, wat heeft geleid tot aanpassingen aan de plannen;
  • Er zijn extra onderzoeken gedaan en er is aanvullende informatie verstrekt om de oordeels- en meningsvorming te verbeteren;
  • Dankzij de meerjarige interactie met de begeleidingscommissie is meer aandacht geborgd voor de belangen van de omgeving; en
  • Het draagvlak voor het project is toegenomen.

Wil je op de hoogte blijven?