TNO en IenW op weg naar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst

scroll down

Het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en TNO waren toe aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Awareness analyseerde en adviseerde bij de opstelling daarvan en verzorgde onder meer deskresearch en participatie.

Klant
Ministerie van Infrastructuur en Waterschap en TNO
Looptijd
2019

Meer informatie

Eric Vink

De vraag

Het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat geven regelmatig onderzoeksopdrachten aan TNO. Dat gebeurt onder de randvoorwaarden van een samenwerkingsovereenkomst (SOK). Zo’n SOK geldt voor een paar jaar. Eind 2019 wilden de samenwerkingspartners de nieuwe SOK aanpassen aan de eisen van de tijd. Het ministerie en TNO vroegen Awareness de oude SOK te evalueren en een strategische verkenning naar de actuele behoeften te doen.

Onze aanpak

Voor de verkenning brachten we eerst met deskresearch de bestaande situatie in kaart en analyseerden we de werkwijze van TNO en meerjarenprogrammering bij RWS en IenW. Daarna voerden we bij de drie instanties gesprekken met groepen medewerkers die op meerdere niveaus actief zijn. Zo kregen we een beeld van het verloop van de samenwerking tot dan toe en de wensen voor de toekomst. Op basis daarvan kwamen we tot drie categorieën voorwaarden voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst:

  • no regret-afspraken;
  • need to have-afspraken;
  • nice to have-afspraken.

Die eerste categorie voorwaarden was zonder bezwaar in de nieuwe SOK in te brengen. Over de andere categorieën was enige reflectie wenselijk. Daarvoor organiseerden we met het hogere management van de drie betrokken organisaties een workshop. Zo kregen we snel een goed beeld van wat wel en wat minder wenselijk was voor een SOK.

Het resultaat

  • De inzichten uit het deskresearch, de groepsgesprekken en de managementworkshop vormden de basis voor ons eindrapport, met daarin ons advies over de voorwaarden van de nieuwe SOK en het huiswerk dat de drie organisaties daarvoor intern hadden te regelen.
  • Overigens hebben de drie partijen eind januari, mede met behulp van ons advies, een nieuwe overeenkomst gesloten.

Wil je op de hoogte blijven?