Communicatie Steekterpoort

scroll down

Awareness zorgde voor een betrokken omgeving bij drie grote gebiedsontwikkelingen in de gemeente Alphen aan den Rijn: de vervanging van de Steekterbrug, de groei van de containeroverslagterminal tussen de N11 en de Oude Rijn, en de ontwikkeling van een distributiecentrum.

Klant
Gemeente Alphen aan den Rijn

Meer informatie

Paul Weststrate

De vraag

In de gemeente Alphen aan den Rijn liepen een aantal ontwikkelingen richting de N11, aan de rand van het gebied, tegelijk op:

 1. De vervanging van de Steekterbrug, een grote brug in eigendom van de Provincie Zuid-Holland die werd vergroot;
 2. De groter wordende containeroverslagterminal tussen de N11 en de Oude Rijn, die een grote rol heeft in de goederendistributie binnen Nederland. De overslag is relatief centraal gelegen en daardoor van economisch belang. Tegelijkertijd groeit de terminal, en veroorzaakt daardoor meer rumoer en overlast in de omgeving;
 3. De ontwikkeling van een distributiecentrum van 10 hectare groot op een braakliggend terrein ten oosten van de containeroverslagterminal

Binnen deze drie ontwikkelingen verzocht de gemeente Awareness om bij te dragen aan een betrokken omgeving.

Onze aanpak

Voor alle projecten hebben we allereerst een stakeholdersanalyse gemaakt. Zo brachten we in kaart welke belanghebbenden er allemaal waren en welke belangen zij precies hadden in de projecten. Vervolgens is er, de beleidsdoelen in ogenschouw nemend, een communicatieplan gemaakt. 

Een van de uitkomsten van het communicatieplan, was dat we een ambassadeursoverleg zouden organiseren, waarvoor iedereen zich kon aanmelden. We hebben daarvoor in 2017 een grote informatieavond georganiseerd, waar vervolgens dat ambassadeursoverleg uit voortkwam. Elke keer als er een grote ontwikkeling plaatsvond, werd deze groep betrokken om vervolgens de rest van Alphen aan den Rijn te informeren middels een nieuwsbrief.

Het resultaat

 • Bij alledrie de ontwikkelingen is rekening gehouden met de wensen van belanghebbenden:
  • Bij de overslagterminal is zoveel mogelijk gedaan om overlast te beperken
  • Bij het ontwerp van het distributiecentrum is gezorgd voor minder geluidsoverlast voor de buurt
  • De buurt heeft invloed gehad op de inpassing en vormgeving van de nieuwe Steekterbrug en de onmiddelijke omgeving
  • In alle drie de projecten hebben belanghebbenden meegedacht over de inrichting van het aangrenzende landschap

Wil je op de hoogte blijven?