Duurzaamheid en Energie

scroll down

De toekomst is klimaatneutraal, fossielvrij en circulair. Dat vraagt om grootschalige veranderingen in de manier waarop we wonen, werken, reizen en recreëren. Dit raakt veel mensen direct achter hun voordeur en is daarmee een recept voor felle discussies.

Het Klimaatakkoord is de Nederlandse invulling van het Klimaatakkoord van Parijs. De doelstelling: het halveren van de uitstoot van CO2 ten opzichte van 1990. De regering Rutte IV zet zelfs in op een reductie van 60 procent.  

Deze ambitieuze doelstellingen vereisen het vervangen van fossiele brandstoffen door hernieuwbare bronnen, zoals zonne- en windenergie. En dat niet alleen: er ligt ook een grote opgave om de bebouwde omgeving te verduurzamen door onder meer betere isolatie en ventilatie. 

Provincies en gemeenten nemen deze ambities op in energieagenda’s, regionale energiestrategieën, transitievisies warmte en wijkuitvoeringsplannen. Het zijn stuk voor stuk impactvolle stukken die directe veranderingen teweegbrengen voor bewoners, bedrijven en instellingen. 

Omdat ze zo’n grote impact hebben, is het van belang om te zoeken naar draagvlak in de omgeving. Wij geloven in een goede afstemming van het proces, focus op de inhoud en respectvolle omgang met ieders mening en belang als sleutel tot succes. Dat we voor een duurzame energie-opgave staan is het uitgangspunt. Maar de invulling daarvan doen we samen. 

Onze diensten

  • Strategie en advies
  • Stakeholder- en omgevingsanalyse
  • Relatiebeheer van maatschappelijke netwerken
  • Omgevingsbeheer: communicatie en participatie

Wil je op de hoogte blijven?