Gebiedsontwikkeling

scroll down

Gebiedsontwikkeling draait om de houdbaarheid van de fysieke en maatschappelijke inrichting van Nederland. Dit kan alleen door een integrale en participatieve aanpak te hanteren.

Gebiedsontwikkeling vindt plaats in gemeenten. Hier worden opgaven concreet voor mensen als het gaat over een leefomgeving die duurzaam is ingericht: energieneutraal, groen en voorbereid op klimaatverandering. Een omgeving die gezond is, met goed bereikbare, hoogwaardige woningen en voorzieningen en met werkgelegenheid nabij.

Dat dwingt tot keuzes: hoeveel nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen moeten worden gerealiseerd en voor wie? Moet dat met nieuwbouw en/of transformatie van bestaande woningen en andere gebouwen? En waar is dan de ruimte voor de dragers van de energietransitie?

Tegelijkertijd staan gemeenten aan de lat om met hun beleid op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en sport de concrete gevolgen van maatschappelijke tweedeling, zoals toenemende en ongelijk verdeelde bestaansonzekerheid, aan te pakken.

Die samenhangende fysieke en maatschappelijke opgaven vragen van gemeenten een actieve dialoog met, en participatie vanuit de samenleving op basis van vertrouwen. Zo ontstaat perspectief op betere, meer integrale plannen. Door in dat proces voortdurend te zorgen voor duidelijk herkenbare maatschappelijke meerwaarde en draagvlak, versnelt vaak ook de besluitvorming.

Onze diensten

  • Procesmanagement en bestuurlijke advisering
  • Interbestuurlijke lobby (gemeenten, regio's, provincies en ministeries)
  • Stakeholder- en omgevingsanalyses als basis voor uiteenlopende middelen
  • Participatiebijeenkomsten en informatieavonden

Wil je op de hoogte blijven?