Mobiliteit

scroll down

Een goed functionerend netwerk van fietspaden, wegen en rails is cruciaal voor het functioneren van de samenleving. Awareness helpt om slimme en gedragen oplossingen te ontwikkelen voor alle soorten vervoer. 

Er is sprake van verschuivingen in de mobiliteit. Om die tegemoet te komen, is een langetermijnvisie over hoe we ons van A naar B verplaatsen nodig. Zo zijn de randwegen van groot belang, is de druk op fietspaden en wegen met allerlei verschillende vervoersmodaliteiten en groeit het belang van het openbaar vervoer alleen maar. 

Awareness helpt overheden op alle niveaus met het ontwikkelen van processen rond mobiliteitsbeleid, infrastructuur (‘nat’ en ‘droog’) en rond knelpunten in bestaande infrastructuur.  

We brengen specialisten en experts samen, communiceren met de omgeving en gebruikers van de infrastructuur, organiseren effectieve participatie voor betere plannen en meer draagvlak. Zo werken we aan meer verkeersveiligheid, duurzame verplaatsingen en een betere inrichting van de openbare ruimte. We helpen Nederland in beweging te blijven. 

Onze diensten

  • Strategie en advies
  • Stakeholder- en omgevingsanalyse
  • Relatiebeheer van maatschappelijke netwerken
  • Omgevingsbeheer: communicatie en participatie

Wil je op de hoogte blijven?