Water

scroll down

Nederland is in feite één grote delta. Al eeuwenlang leven we in een ‘strijd’ tegen het water en hebben we geleerd ermee te leven. Momenteel telt ons land 21 waterschappen die dingen regelen zoals het bewaken van dijken, de hoogte van waterpeilen en het zuiveren van afvalwater.  

Tegelijk spelen op het vlak van water grote thema’s. Denk aan de verbetering van de waterkwaliteit als het aankomt op onder meer meststoffen, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en microplastics. Maar door klimaatverandering staat ons watersysteem ook onder druk. Het robuust en klimaatbestendig houden van ons watersysteem is daarom van groot belang. 

Veranderingen in het watersysteem gaan ook gepaard met ingrepen in de directe leefomgeving van mensen. Dat maakt het noodzakelijk om het beleid met draagvlak van de omgeving uit te voeren. Ook is het van belang dat we leren waterbewuster te leven.  

Awareness verzorgt daarom een aanpak om met bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties het gesprek aan te gaan. Over de belangrijkste opgaven en welke (koppel)kansen er zijn. Zodat keuzes gezamenlijk gemaakt worden en we tijdig tot gedragen en effectieve acties komen. 

Onze diensten

  • Stakeholder- en omgevingsanalyse
  • Klimaatdialoog
  • Omgevingsbeheer: communicatie en participatie
  • Citizen science

Wil je op de hoogte blijven?