Watergezant Henk Ovink over de gevolgen van klimaatverandering

scroll down

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft op 20 maart 2023 haar zesde rapport uitgebracht. In dit rapport wordt opnieuw, en steeds harder, de noodklok geluid. 
Henk Ovink treedt normaliter alleen in het buitenland op als watergezant, maar bewees Awareness een grote eer door bij uitzondering in 2017 zijn kennis met ons en onze relaties te delen. Zijn boodschap is schokkend te noemen en wordt met de dag urgenter.

In 2015 is in Parijs met het klimaatakkoord afgesproken de opwarming van de aarde – gerekend ten opzichte van het pre-industriële tijdperk - met allerlei inspanningen tot 1,5 graad te beperken, met een maximale bovengrens van 2 graden. Het Klimaatakkoord heeft als doelstelling in 2030 broeikasgassen met 49% te hebben verminderd ten opzichte van 1990.

Henk Ovink is sinds 2015 de Nederlandse ‘watergezant’: de speciale vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Ovink was onder meer verantwoordelijk voor de succesvolle ontwerpwedstrijd over resilience die hij ontwikkelde en leidde voor president Obama na de orkaan Sandy. Ook speelt Henk Ovink een actieve rol in de academische wereld, onder meer met een onderzoeksfunctie bij de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is wereldwijd een autoriteit op het gebied van klimaatverandering en met name wat dit betekent voort onze waterhuishouding: overstromingen, droogte en alle gevolgen van dien.

Henk treedt normaliter alleen in het buitenland op als watergezant, maar bewees Awareness een grote eer door bij uitzondering op ons 25-jarig jubileum in 2017 zijn kennis met ons en onze relaties te delen. Van zijn toespraak hebben we een videocompilatie gemaakt. Zijn boodschap is schokkend te noemen en wordt met de dag urgenter. Dus wat hij in deze video vertelt is de stand van denken van 2017, en alleen in die zin achterhaald dat de planeet er nog slechter voorstaat dan toen werd gedacht.

We hopen dat deze korte video bijdraagt aan meer awareness bij zo veel mensen, dat daarmee de politieke beslissers niet langer kunnen volharden in hun ‘too little too late’-gedrag.

Wil je op de hoogte blijven?